Tanulj olaszul Mercivel!

Nyelvvizsgára van szükséged? Imádod Olaszországot és az olasz kultúrát? Beszédközpontú nyelvórákat szeretnél venni, egy olyan nyelvtanártól, akinek Olaszország a szerelme és úgy ismeri a mesés csizmát, mint a tenyerét?

Ha a fenti kérdésekre IGEN a válaszod, akkor írj egy emailt, az olaszulmercivel@gmail.com-ra!

Miért éri meg neked velem elsajátítani a világ legszebb és legdallamosabb nyelvét?

Mert óráimat egy kommunikatív szemléletű didaktikai rendszerben működtetem. Szórakoztató, a kreatív nyelvtanítást elősegítő gyakorlatias feladattípusokkal szolgáltatom a könnyed, nem megterhelő, de hatékony nyelvelsajátítást. Az óráim során alkalmazott feladattípusok alkalmasak nyelvtani, lexikai kompetenciák és nyelvi alapkészségek egyidejű fejlesztésére, miközben főként az olasz nyelv kommunikatív aspektusaira összpontosítanak, nem elhanyagolván a fontosabb, olasz kultúrát érintő kérdéseket és információkat sem.

Blogom különböző bejegyzéseiben számos cikket olvashatsz arról, hogy mennyire szeretem a mesés Olaszországot és a csodálatos olasz nyelvet, ezen menüpont alábbi soraiban a korábbi tanulmányaimról és szakmai tapasztalataimról szeretnék írni pár sort!

Tanulmányaimról és szakmai tapasztalataimról

Az ELTE és a Firenzei Tudományegyetem kettős mesterképzésének keretében „Olasz nyelv, Irodalom és kultúra, illetve „Európai és amerikai Nyelvek és Irodalmak – Olasz-Magyar Tanulmányok” mesterszakokon tanultam. A budapesti diplomámat 2019 januárjában szereztem meg, míg a firenzeit az elkövetkezendő hónapokban fogom. 2019 szeptemberétől, pedig az ELTE “Magyar mint idegen nyelv” rövid ciklusú tanárképzésében veszek részt.

Az alapszakom utolsó évében, a római Erasmus ösztöndíjamról hazatérvén, tudatosult bennem, hogy nagy elhivatottságot érzek a nyelvoktatás iránt, így később mesterszakos tanulmányaimat és a szakmai gyakorlataim helyszíneit is tanulmányi előmenetelemre és jövőbeli céljaim elérésére való tekintettel választottam. Mivel sajnos a 2016-os felvételi eljárás nem tette még lehetővé, hogy minorszak nélkül, olasz filológiai specializációval tanárképzésre jelentkezzek, így a diszciplináris mesterképzésem során, igyekeztem minél több didaktikai ismeretet magamba szívni.

Az olasz irodalom szakos tárgyakon túl, kettős tanulmányi tervem budapesti részét képezték az alábbi MID- és olasz tanári szakos tárgyak is, melyeket egytől-egyik jeles eredménnyel teljesítettem.

2017 októbere és decembere között a Sienai Külföldi Egyetem (Università per Stranieri di Siena) 35 órás glottodidaktikai kurzusán vettem részt a firenzei „Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira” Intézetben. A kurzus az alábbi ismeretek elsajátítására összpontosított: a nyelvtanár szerepe, nyelvi kurzus megszervezése és megtervezése, a QCER szintjeinek alapos ismerete, a tanár nyelvhasználata, az osztályterem terének kezelése, különböző módszerek és feladattípusok megismerése.

A vizsga letételéhez szükséges 7 hónapos gyakorlatomat a budapesti Studio Italia nyelviskolában töltöttem. Ezen hónapok alatt lehetőségem nyílt új didaktikai módszerek elsajátítására, új rendhagyó a kreatív nyelvtanulást elősegítő feladattípusok megismerése (videódidaktika, filmfeliratokkal való oktatás), óralátogatásokra és néhány tanóra bizonyos részeinek megtartására.

2018 júliusban elvégeztem, a Studio Italia 60 órás akkreditált „Gyakorlati módszertani továbbképzés idegen nyelvet oktató tanárok számára: kommunikatív órai tevékenységek komplex rendszere” megnevezésű tanfolyamát is, mely a tanítás gyakorlati oldalára összpontosított. A képzés keretében lehetőségem nyílt egy speciális nyelvtanítási módszer elsajátítására és annak begyakorlására, ezen elméleti ismereteket jelenleg a firenzei olasz-magyar diaszpóra-iskola gyakorlati munkájában kamstoztatttam.

Az olasz nyelv oktatásán túl, igyekszem minél több tapasztalatot szerezni magyar mint idegen nyelv oktatásának terén is. A Firenzei Tudományegyetem, Nyelvi, Irodalmi és Interkulturális Tanulmányok Intézete, a Toszkánai Magyar Kulturális Egyesület együttműködésével olasz-magyar interkulturális oktatási és nevelési programot működtet Firenzében. Az interkulturális program keretében magyar kulturális események és nyelvórák kerülnek megszervezésre és lebonyolításra kétheti rendszerességgel szombatonként, olasz-magyar bilingvis gyerekeknek és szüleiknek. A program célja a magyarságtudat erősítése és a magyar nyelv fenntartása, interaktív-játékos foglalkozások keretében, fejlett didaktikai módszerekkel. 2017 szeptembere és 2018 februárja között nyílt először lehetőségem arra, hogy a diaszpóra-iskola és a magyar egyesület interkulturális programjain dolgozzak: gyakorlatom során megismertem a firenzei MID oktatás szakmai követelményeit, a magyar mint idegen- és származásnyelv tanításának gyakorlatát. Főbb feladataim közé tartoztak a tradicionális és multimediális tananyagok készítése, intenzív tanítási és tanulási modul összeállítása és gyakorlati kivitelezése, a tudásanyag dokumentációja, CISUECO-UR Iskola Laboratóriuma digitális archívumának bővítésében és rendszerezésében való részvétel.

2019 szeptembere óta Budapesten vagyok, ezen hónapok alatt elméleti tudásomat, a tanárszakos egyetemi képzés keretein kívül is, új ismeretekkel igyekeztem bővíteni; különböző konferenciákon, szakmai fórumokon, továbbképzéseken való aktív és rendszeres részvételemmel. 2019 októberétől önkéntesként, a budapesti VIVI BUDAPEST Egyesület, olasz interkulturális nevelési programjainak lebonyolításában segédkezem.

Copyright © Patai Mercédesz.  All rights reserved.

A fotók a szerző kizárólagos tulajdonát képezik. Engedély nélküli másolásuk, bármilyen módon történő felhasználásuk a szerzői jog megszegésének minősül, amelyet a törvény büntet. Hozzájárulás kéréséért, vagy további információért vegyétek fel velem a kapcsolatot!